வணக்கம்! English Partner தளத்திற்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம்!

தமிழக அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம்

இந்தியாவின் மாபெரும் ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் தளம்!

2,00,000+ பயிற்சி பெற்ற பயனாளர்கள்

100+ திறமையான வல்லுநர்கள்

24x7 ஆன்லைன் Support & Lifetime Access

English
Level Test
கோர்ஸில் சேர விருப்பமா? அனால், எந்த Level வகுப்பில் சேருவதேன்று குழப்பமா? கவலை வேண்டாம்!

Don’t fret! We are here to help you. Take our free level test, it only takes a few minutes. Our expert trainers conduct the free level test through Whatsapp and assist you to choose the course that is right for you.

Boost your learning with English Partner

English Partner கோர்ஸின் சிறப்பம்சங்கள்

WhatsApp Classes
Flexible Timings
Other Benefits

"We Teach English Through Your Mother Tongue"

Choose what you want?

Aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum turpis massa tincidunt dui ut ornare lectus sit. Dignissim enim sit amet venenatis urna diam sit amet nisl suscipit adipiscing nulla at volutpat diam ut venenatis.

Soft Skills

Lorem Ipsum is the single greatest threat. We are not.

Seat

24

Team

7 - 9 AM

Age

7 - 10

asking-schoolgirl-PVYM9HT.png
Interview Process

Lorem Ipsum is the single greatest threat. We are not.

Seat

24

Team

7 - 9 AM

Age

7 - 10

asking-schoolgirl-PVYM9HT.png
Grammar

Lorem Ipsum is the single greatest threat. We are not.

Seat

24

Team

7 - 9 AM

Age

7 - 10

happy-little-boy-enjoying-art-class-GB3RZHU-1.png
Speaking Skills

Lorem Ipsum is the single greatest threat. We are not.

Seat

24

Team

7 - 9 AM

Age

7 - 10

lesson-of-english-A7BG8LC-1.png
மக்களாலும், பல விருதுகளாலும் பாராட்டப்பெற்றது.

டைம்ஸ் விருது

KTCC விருது

Fantastic விருது

இந்தியா 500 விருது

ரேடியோசிட்டி விருது

தமிழக அரசு விருது

Our Team

Managing Director

Shaz

Regional Manager

Shafi

Regional Manager

Yashik

Regional Manager

Dinesh

Asst. Regional Manager

Ashiq

Digital Head

Asha

Admin

Arjun

Marketing Head

Surya

Asst. Regional Manager

Dinesh Kumar

Trainer's Head

Swathi

HR Head

Sankari
Promotions
Google & Facebook Ratings
4.8/5

Upcoming Events & Competition

Lorem Ipsum is the single greatest threat. We are not.

Days
Hours
Minutes
fEO5WRpsZW8-HD
English Partner Edge

Lorem Ipsum is the single greatest

threat. We are not.

fEO5WRpsZW8-HD
English Partner Turkey

Lorem Ipsum is the single greatest

threat. We are not.

Select Your Native Language